เสียงคำสอนเรื่อง ความเชื่อ สอนเมื่อ ๖ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๑ จาก ๓)

 

เสียงคำสอนเรื่อง ความเชื่อ สอนเมื่อ ๖ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๒ จาก ๓)

 

เสียงคำสอนเรื่อง ความเชื่อ สอนเมื่อ ๖ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๓ จาก ๓)