เสียงคำสอนเรื่อง พระคุณแม่ สอนเมื่อ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๑ จาก ๔)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พระคุณแม่ สอนเมื่อ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๒ จาก ๔)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พระคุณแม่ สอนเมื่อ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๓ จาก ๔)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พระคุณแม่ สอนเมื่อ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๔ จาก ๔)