เสียงคำสอนเรื่อง พบกันครึ่งทาง สอนเมื่อ ๖ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๑ จาก ๕)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พบกันครึ่งทาง สอนเมื่อ ๖ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๒ จาก ๕)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พบกันครึ่งทาง สอนเมื่อ ๖ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๓ จาก ๕)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พบกันครึ่งทาง สอนเมื่อ ๖ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๔ จาก ๕)

 

เสียงคำสอนเรื่อง พบกันครึ่งทาง สอนเมื่อ ๖ มี.ค.๒๕๔๙ (ส่วนที่ ๕ จาก ๕)